Jeg har fået et langt tættere samarbejde med mine egne medarbejdere, omkring de daglige opgaver. Vi se færre brandslukninger, fordi vi investerer tiden i at løse problemerne til bunds, så de ikke genopstår. Jeg oplever også at mine medarbejdere er blevet klarere på opgaven og tager større ejerskab. Lean Ledelse gør virkelig en forskel og Avenir’s coaching har været uvurderlig.

Ken Rinder

Souschef, Region Midtjylland

Om casen

Røde Kors Asyl har et brændende ønske om skabe merværdi for asylansøgerne. Derfor findes på et hvert asylcenter en række meningsskabende og kompetenceudviklende tilbud: Voksen uddannelse, interne praktiker og hjemrejserådgivning. På alle områder er asylansøgernes fremmøde steget.
Det er sket ved at måle fremmødet på KPI tavler, og afholde møder hvor alle medarbejdere er med til komme med forslag til forbedringer, der kan øge fremmødet. Hver uge vælges også et større problem, og der samles et team som bruger 2 timer på systematisk at gennemgå, hvad der skete, og hvordan det kan undgås at problemet gentager sig. Når det er relevant, deltager asylansøgerne også i problemløsningen.