3 mio kr

via øget kapacitet

Danske Fragtmænd

Viggo Petersens Eftf.

Lean Ledelse har forbedret arbejdsgangene og øget kapaciteten på bilerne. 
Der bruges nu 1,5 mio. kr mindre på at indleje biler, og samlet har det givet en årlig besparelse på 3 mio. kr.

Læs mere

17 mio kr

via øget kapacitet

Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse

Sygehuse

Via tavlemøder i alle afdelinger har NSR sygehuse frigjort så meget kapacitet, at man har kunnet sænke privat hospitals forbruget med 17 mio. kr.

Læs mere

36%

større fremmøde

Røde Kors

Asyl

Røde Kors har vist, at Lean Ledelse også kan bruges til at skabe resultater med mennesker. Fremmødet til asylcentrenes kompetence tilbud er steget med 36%.

Læs mere

5 mio kr

via færre fejl

Københavns Lufthavne

Teknisk afdeling

Gennem reduktion i antallet af gentagne fejl, samt gennem udfordring af investeringer fra lederne på ”gulvet”, fik lufthavnen en årlig besparelse på mere end 5 mio. kr.

Læs mere

48%

kortere leadtime

Pharma

Produktion

Gennem introduktion af flowboards og løbende coaching blev leadtime reduceret med 19,5 dage svarende til en forbedring på 48%.

Læs mere

Avenir arbejder med ledelsesudvikling, målrettet mod at øge produktiviteten og kvaliteten af produkter og ydelser i private og offentlige virksomheder. Vores speciale er udvikling af ledelsesudviklingsforløb. Gennem partnerskaber med virksomheder, designer og udvikler vi enkle ledelsesstrukturer, klar governance, og en stærk platform for personlig ledelse. Resultatet er forretningsdrivende ledelsesudvikling gennem en løbende forbedringskultur.

Vores tilgang til ledelsesudvikling er baseret på mere end 10 års Lean rejse fra store private og offentlige virksomheder i Danmark.

Vores erfaring viser, at det er gennem daglig ledelse, ved at få ledere tæt på processerne og den daglige problemløsning, at der skabes holdbare produktivitets- og kvalitetsforbedringer.

Vi ser Lean Ledelse, som det værktøj, der hjælper lederen med at være på gulvet og supportere sine medarbejdere – så medarbejderne tager ejerskab for både problemer og løsninger. Og dette skal drives og forankres via de eksisterende ledelsessystemer og praksisser – ikke som enkeltstående optimeringsprojekter.