3 mio kr

via øget kapacitet

Danske Fragtmænd

Viggo Petersens Eftf.

Hos Fragtmanden er arbejdsgangene forbedret og kapaciteten på bilerne øget via en coachende og synlig ledelsestilgang. Der bruges nu 1,5 mio kr mindre på at leje biler udefra, og samlet set er der skabt en årlig besparelse på 3 mio kr.

Læs mere

17 mio kr

via øget kapacitet

Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse

Sygehuse

Via tavlemøder i alle afdelinger har NSR sygehuse frigjort så meget kapacitet, at man har kunnet sænke privat hospitals forbruget med 17 mio. kr.

Læs mere

36%

større fremmøde

Røde Kors

Asyl

Fremmødet til asylcentrenes kompetencetilbud er steget med 36%. Det er lykkedes via en systematisk undersøgelse af årsager til og løsninger på de daglige problemer, der forhindrer et stort fremmøde.

Læs mere

5 mio kr

via færre fejl

Københavns Lufthavne

Teknisk afdeling

Gennem reduktion i antallet af gentagne fejl, samt gennem udfordring af investeringer fra lederne på ”gulvet”, fik lufthavnen en årlig besparelse på mere end 5 mio. kr.

Læs mere

48%

kortere leadtime

Pharma

Produktion

Gennem introduktion af flowboards og løbende coaching blev leadtime reduceret med 19,5 dage svarende til en forbedring på 48%.

Læs mere

Forbedringer

og vidensdeling

Center for arbejdsulykker

Arbejdsmarkedets erhvervssikring

Forbedringerne har ført til at unødvendige sagsskridt er blevet fjernet, tilgangen til sagerne er blevet mere optimal og træningen af nye medarbejdere er blevet lettere.

Læs mere

Avenir arbejder med ledelsesudvikling målrettet mod at øge produktiviteten og kvaliteten af produkter og ydelser i private og offentlige virksomheder. Vores speciale er skræddersyede ledelsesudviklingsforløb. Gennem partnerskaber med virksomheder designer og udvikler vi ledelsesstrukturer og ledelsesværktøjer, der møder virksomhedens behov og sikrer en stærk platform for synlig ledelse. Resultatet er forretningsdrivende ledelsesudvikling, der understøtter virksomhedens evne til hele tiden at håndtere stadig større krav til forbedring af produktion og service.

Vores tilgang til ledelsesudvikling er baseret på mere end 15 års erfaring med at udvikle ledere i store private og offentlige virksomheder i Danmark.

Erfaringerne viser, at der skabes holdbare kvalitets- og produktivitetsforbedringer, når den daglige ledelse kommer tæt på arbejdsprocesserne og problemløsningen. For at kunne omsætte medarbejderes og lederes erfaringer til nye arbejdsgange kræver det synlig ledelse og teknologier, der styrker problemløsning.

Gennem forretningsdrevet lederudvikling arbejder vi med nye perspektiver på, hvad ledelsesrollen kan og skal være. Vi flytter ledertræningen væk fra undervisningslokalerne og ud til medarbejderne og de daglige problemer. Det styrker læringen når træning tager afsæt i praksis, hvor lederne kan handle sig til nye måder at tænke på.