Vi er ved at flytte en kultur, hvor det er i orden at operere i kaos, til en kultur med mere styring. Det har ændret måden jeg leder på. Hvor jeg før lod lederne selv finde løsningerne, er jeg i dag meget mere til stede, og sparrer med dem omkring løsninger.

Jens Møller
Afdelingsleder

Om casen

Hos Viggo Petersens Eftf. i Danske Fragtmænd har man gennem det seneste år arbejdet struktureret med Synlig Ledelse gennem systematisk tilgang til træning og coaching på gulvet.

Resultatet er en hverdag med mindre stress, fordi processer, og arbejdsgange er mere klare. Samtidig er bundlinien forbedret, da mange af de problemer som lederne dagligt skulle løse igen og igen, nu er blevet håndteret. Nye problemer drøftes nu dagligt ved tavler, og der afsættes tid til systematisk problemløsning.