AES

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er en del af ATP. Den primære og vigtigste opgave er at træffe uafhængige og korrekte afgørelser efter arbejdsskadeloven. Hvert år behandler AES ca. 60.000 sager, hvor mennesker er kommet til skade eller er blevet syge på arbejdet. I Center for Arbejdsulykker er der ca 100 sagsbehandlere som laver juridiske vurderinger i 27.500 sager hvert år.

Om Casen

Hvordan kan vi blive bedre til at lære af vores sager til gavn for kunden? Det spørgsmål var afgørende for, at AES gik i gang med at etablere læringskultur via tavlestyring – i første omgang i center for arbejdsulykker.

Hver dag mødes sagsbehandlere med deres sektionschef for at tale om de sager de har arbejdet med dagen før. På bare 15 minutter er de igennem de vigtigste udfordringer, centrale læringer og forslag til forbedringer er godkendt. Derefter arbejder leder og udvalgte medarbejdere videre med forbedringerne resten af formiddagen – hver dag.