For noget tid siden fulgte jeg en leder på hans tavlemøde. Efter mødet snakkede vi, som vi plejer, om hvad der var de største af dagens problemer, og dermed hvad der skulle være dagens go-look-see. Han begyndte entusiastisk at remse op af en lang liste med problemstillinger, som han gerne ville undersøge ved selvsyn. Listen var fyldt med uafklarede spørgsmål, som lederen ønskede svar på. Da jeg spurgte ham, hvorfor netop disse spørgsmål var vigtige for ham, sagde han, at det var spørgsmål, som han forventede, at hans egen chef med stor sandsynlighed kunne finde på at stille ved sit tavlemøde.

I vores efterfølgende coaching drøftede lederen og jeg, hvilken lederadfærd der fremelskes, når man skal have styr på alle detaljer i tilfælde af, at man bliver spurgt ”oppe fra”. Lederen blev blandt andet optaget af, hvordan tavlemøderne havde udviklet sig til at handle om, at kunne fortælle en troværdig historie, og kende alle detaljer.

Denne opmærksomhed ledte til et helt centralt refleksionsspørgsmål: Når jeg som leder går på shopfloor, hvem skal så lære noget?

Svaret på dette spørgsmål afhænger naturligvis af omstændighederne. Nogle gange er det relevant, at topchefen er nysgerrig i forhold til at forstå detaljen i et kritisk problem eller en proces. Andre gange er det relevant at se, om en implementeret løsning fungerer, men ofte bør formålet med go-look-see være, at udvikle og coache ledere og medarbejdere i, hvordan de systematisk undersøger og løser problemer.

Her har lederens adfærd en afgørende betydning. Lederes fokus etablerer en særlig opmærksomhed og adfærd i organisationen. Når en leder spørger til detaljer, bruger den underliggende organisation mange kræfter på at fremskaffe de detaljer, som de tænker kunne være relevante. Når en leder spørger til logik og læringspunkter i systematisk problemløsning, så er det, hvad organisationen bruger sin energi på. Men der, hvor vi ser den største Lean transformation, er når ledere handler ud fra en ide om, at det ikke er ham selv, men derimod dem han snakker med, der skal blive klogere – with great powers comes great responsibility!